Súc vật hồ chí minh là đại việt gian và tội đồ dân tộc (NB Việt Thường – KN2000)

suc-vat-ho-chi-minh

Súc vật hồ chí minh là đại việt gian và tội đồ dân tộc (NB Việt Thường – KN2000)

ho chi minh is son of a bitch – cock sucker – mother fucker – blood sucker – fucking animal

ho chi minh is son of a bitch – cock sucker – mother fucker – blood sucker – fucking animal

suc vat ho chi minh

http://sucvathochiminh.wordpress.com/sucvathochiminh/


suc vat ho chi minh suc vat (+18yrs)

http://www.dailymotion.com/user/dadaovietcong/video/xaqy5g_suc-vat-ho-chi-minh-suc-vat-18yrs_news