Liên Thành nhận định về Trần Thiện Khiêm (KN 2000 – Chính Khí Việt)

tran-thien-khiem

Liên Thành nhận định về Trần Thiện Khiêm (KN 2000 – Chính Khí Việt)

http://www.viddler.com/explore/klmn11/videos/102/